Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
      Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu jest opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 27.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Zieliński KPP Wągrowiec
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Zieliński
do góry