REALIZOWANE PROGRAMY - Realizowane programy - Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

 
ZESTAWIENIE
PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH AKTUALNIE REALIZOWANYCH
NA TERENIE KPP W WĄGROWCU

 

 

 

Lp.

Rodzaj programu

Nazwa programu

Obszar tematyczny

Adresaci programu

Czas realizacji

Miejsce realizacji- jednostka

Koordynator

1.

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

 

Razem Bezpieczniej
im. Wladysława Stasiaka

 

1.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,

2. Przemoc w rodzinie,

3. Bezpieczeństwo w szkole,

4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej,

5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,

7.Ochrona dziedzictwa narodowego.

społeczność lokalna

 

lata

2016-2017

 

KPP Wągrowiec

 

Profilaktyk Społeczny

2

Policyjny Program Profilaktyczny

Bezpieczna Wieś

1. Wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa,
2. Ograniczenie przestępczości na wsi,
3. Stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności lokalnych.

 

społeczność wiejska powiatu wągrowieckiego

wznowiono od 12.07.2012r

KPP Wągrowiec

 

Profilaktyk Społeczny

 

3

Policyjny Program Profilaktyczny

Bezpieczne Miasto

1. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

społeczność miejska powiatu wągrowieckiego

wznowiono od 12.07.2012r

 

KPP Wągrowiec

 

Profilaktyk Społeczny

 

4

Policyjny Program Profilaktyczny

Bezpieczna Szkoła

w tym

Bezpiecznie to wiedzieć i znać

1. Edukacja w zakresie unikania zagrożeń.

2. Promowanie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci.

3. Stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa w szkole.

Szkoły powiatu wągrowieckiego

rozpoczęto w 2003r.

KPP Wągrowiec

 

Profilaktyk Społeczny

 

5.

Policyjny Program Prewencyjny

Bezpieczne Życie Seniorów

1.Edukacja w zakresie unikania zagrożeń
2. Ograniczenie przestępczości wśród seniorów
3. Stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności lokalnych.

Osoby starsze zamieszkujące teren powiatu wągrowieckiego

rozpoczęto w  2014r.

KPP Wągrowiec

Profilaktyk Społeczny

 

Metryczka

Data publikacji : 06.11.2009
Data modyfikacji : 12.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Dolata
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Dolata KPP Wągrowiec
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Zieliński
do góry